Kapat
IRKLAR 9.283 0

Soylu Kanaryalar

Soylu Kanaryalar

Her renkten oluşan renk kanaryaları kümesi içindeki kanaryalar, renk özelliklerinden başka, olağanüstü hiçbir nitelik taşımayan kanaryalardır. Yapılarında seçkin özellikler bulunduran, beden biçimleri, tüyleri, renkleri ve ötücülükleri açısından üstün ayrıcalıklar taşıyan kanaryalar, Soylu Kanaryalar olarak adlandırılır. Bunları başlıca iki küme içinde incelemek mümkündür:

I. Güzellikleri açısından üstün olan kanaryalar.
II. Sesleri açısından üstün olan kanaryalar.

I. Üstün Güzellikte Soylu Kanaryalar:

Bunları şöyle sıralamamız mümkün:

İngiliz “Border Fansi Kanaryası
İngiliz “Gloster Fansi Kanaryası
İngiliz “Skoç Fansi Kanaryası
İngiliz “Landın Fansi Kanaryası
İngiliz “Lizard Kanaryası
İngiliz “Norviç Kanaryası
İngiliz “Tepeli Norviç Kanaryası
İngiliz “Mançister Kanaryası
İngiliz “Yorkşayr Kanaryası
İngiliz “Lankşayr Kanaryası
Fransız “Smet Kanaryası

Kıvırcık Tüylü Kanaryalar:

Kıvırcık Paris Kanaryası
Kıvırcık Hollanda Kanaryası
Kıvırcık İtalyan Kanaryası
Kambur İtalyan Kanaryası
Kambur Belçika Kanaryası

II. Seçkin Ötüşlü Soylu Kanaryalar:

Alman “Harz Kanaryası” (Roller)
Belçika “Malinua Kanaryası
Fransız “Malinua Kanaryası

Şimdi, bütün bu kanarya türlerini sırayla ele alıp kısaca tek tek inceleyelim.

BORDER FANSİ KANARYASI

Düz ve lekesiz sarı olan türlerinin yanı sıra, yeşil olanları da vardır. Tüyleri sık, uzun olup bir ipek yumuşaklığında ve parlaklığındadır. Orta büyüklükte sağlıklı bir bedeni, minyon bir başı ve nisbeten ince bir boynu vardır. Gözleri kara, gagası incedir. Büyüklüğü on beş santimi bulur.

GLOSTER FANSİ KANARYASI

Border Fansi Kanaryası’na oranla daha küçüktür. Boyu ortalama on santim kadardır. Portakal, sarı, koyu sarı ve yeşil renklilerin yanı sıra benekli olan türleri de vardır. Boyunun küçüklüğüne karşın tıknaz ve toplu bir kuştur. Bacakları kısa, göğsü yuvarlak, boynu bodurdur.

SKOÇ FANSİ KANARYASI

İlk bakışta, kişide kamburmuş izlenimi uyandıran bir görünümü varsa da, bu onun duruş biçimin bıraktığı etkidir. Ötmeye başladığında, gövdesinin dikleştiği o eski kambur görünümünün kaybolduğu izlenir. Bacakları ve kuyruğu uzundur. Tüyleri kıvrımlıdır. Bu nedenle hava değişiminden çabuk etkilenen duyarlı bir yapıya sahiptir. Boyu on iki santim kadardır.

LANDIN FANSİ KANARYASI

Küçük ve çok sevimli bir İngiliz türüdür. Tüyleri son derece parlak, yumuşak ve sıktır. Gövdesine egemen olan portakal rengi, kuyrukta daha da koyulaşır. Landın Fansi, renk özelliğini kalıtımla kazanmıştır. Şunu belirtmek gerekir ki, portakal renkli kanaryayı iki ayrı yöntemle üretmek mümkündür.

1. Venezüella asıllı, siyah kafalı, kırmızı gövdeli Tarin kuşu erkeğiyle, dişi sarı kanaryanın çiftleşmesi yöntemiyle.

2. Kanaryaların tüy atımı devrelerinin başından tüy bitiminin sonuna değin biberlik etkisi bulunmayan “kırmızı renk biberleri”nin toz veya mama halinde yedirilmesi.

Bu nedenle, böyle yapay yöntemle portakal renkli tüylere sahip olmuş bir kanaryanın, bu renk özelliğini yitirmemesi için, her tüy atımı devresinde “özel kırmızı biber kürleri” uygulaması yararlı olacaktır.

LİZARD KANARYASI

Lizard Kanaryası, genel eğilimin aksine, İngiliz kanaryaları içinde renk özelliğini kalıtımla alan çok beğenilen ve değerli bir kanarya türüdür.

Renkli Lizard, Gümüş Renkli Lizard olmak üzere iki türü vardır. Tüyleri parlak ve sıktır. Tüylerinin uç kısımlarının açık renk olması, gövdeye doğru yaklaştıkça koyulaşması ve sırtının kırçıllı görünümü ona pek hoş bir hava verir. Lizard, İngilizcede “kertenkele” anlamındadır. Tüylerinin kertenkele derisi gibi pul pul bir görünüm taşıması ve kahverengi – yeşil rengi nedeniyle bu ad yakıştırılmıştır. Yapay eşleştirmeyle elde edilen türlerden biri olmalarına karşın üretilmeleri özen ister. Boyu küçüktür, son derece hareketli ve neşelidir. Erkeği iyi bir ötücü, dişiyse iyi bir annedir. Sağlığı yerinde, dayanıklı ve uzun ömürlü bir kanaryadır. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde bu kanaryalardan bütün dünyada yalnızca otuz çift kaldığı bilinmektedir. Ancak günümüzde yeniden çoğaltılmıştır. Yine de pahalı ve seçkin bir kanarya türüdür.

NORVİÇ KANARYASI

Tepeli veya Taçlı adıyla anılan bu değişik ve değerli kuş, Norviç Kanaryası ile Lankşayr Kopi’nin çiftleşmesi sonucunda elde edilen bir türdür. Üstün niteliklerinin seçimi ve elverişli gen taşıyanlarının çiftleştirilmesi sonucunda baştaki taş iyice geliştirilmiş, böylece tepedeki tüyler bir takke görünümü kazanmıştır.

Boyları on beş santimle on sekiz santim arasında değişir. Sağlıklı ve dayanıklıdırlar. Bunlarda da, düz Norviç Kanaryalarında olduğunca, sarı, portakal renkli, yeşil ve alacalı türler görülür. Gövde tüylerine oranla tepe tüyleri değişik renk ve tonda olanları daha değerlidir. Nadir ve pahalı bir türdür.

YORKŞAYR KANARYASI

Uzun boyu, mevzun vücudu, dik duruşu, onurlu tavırlarıyla gerçek bir İngiliz soylusu gibidir. Boyunun uzunluğu yirmi iki santimi geçer. Bu boyuyla en iri kanarya cinsi olma onurunu hâlâ elinde tutmaktadır. Yorkşayr Kontluğu’nda yetiştirilmesi nedeniyle bu adla anılır. Sarı ve portakal rengi türleri vardır. Biçimsel güzelliğinin yanı sıra iyi bir ötücüdür de! Yüksek ve sert ötümlüdür. Güçlü ve sağlıklı bir yapısı vardır.

LANKŞAYR KANARYASI

Boyları Yorkşayr Kanaryası’na yakındır. En fazla yirmi iki santime erişirler. Ancak daha toplu ve daha uzun tüylüdürler. Bundan başka, Tepeli Norviç Kanaryası’nda olduğunca başlarında bir taçları vardır. İyi ötümlü, sağlıklı ve dayanıklıdırlar. Yaşamları on, on iki yıl kadardır.

SMET KANARYASI

Bu kuşa adını veren üreticisi, Fransız Seronofil ve Ornitoloji Federasyonu Başkanı G. Smet’tir. Smet tarafından kanarya severlere kazandırılan bu tür, diğer araştırıcı ve yetiştiriciler tarafından daha da geliştirilmiştir. Bu kanaryanın özelliği, lekesiz ve parlak koyu portakal rengindeki tüyleridir. Melezlendirme yoluyla elde edilmiş bir kanaryadır. Venezzüella’nın siyah başlı, kırmızı gövdeli Tarin kuşunun erkeğiyle, sarı kanaryanın dişisinin çiftleşmesi sonucunda üremiştir. Boyu en çok on beş santimi bulur. Yapısı, sağlık açısından zayıftır. Özel bir bakımı gerektirir. Paris Bülbülü Kanaryası’na uygulanan besin listesi, Smet Kanaryası’na uygulanırsa iyi sonuç alınır.

KIVIRCIK PARİS KANARYASI

Bu kanaryanın Paris’te yetiştirilmiş olması gerçekten çok ilginç bir rastlantıdır. Çağlar boyu dünyanın moda beşiği olan Paris’ten, pek çalımlı, süslü ve kurumlu bir kanarya çıkmıştır. İlk bakışta insanı çarpan nitelikleri; Bir saç kıvırma maşasıyla kıvrılmışcasına dalgalı tüyleri, uzun boyu, alımlı endamı, biblomsu görünümüdür.

Başından kuyruğunun ucuna kadar olan uzunluğu 21, açık durumda iken bir kanattan diğer kanat ucuna olan mesafe 29 santimdir. Bu uzunluk, Kıvırcık Kanarya’nın değerinin biçilmesinde en önemli etkenlerden biridir.

Dalgalı ve uzun tüyler, kanaryayı olduğundan daha iri göstermektedir. Başta, yukarı doğru yükselen hotoz, ona görkemli ve gösterişli bir hava verdiği kadar, boyunu da yükseltir. Omuzlarından kanatlarının üstüne dalga dalga dökülen gür tüyler ona, sırtına şal almış bir hanımefendi görünümü kazandırır. Göğüs tüyleri bir tarak aracılığıyla tam ortadan ikiye ayrılmış ve her bir yan, kanatlara doğru kıvrılmış gibidir. “Yüzgeç” adıyla anılan bu kanat tüyleri birbirlerine zıt istikametlere yöneliktir. Kuyruk, sokumunun iki yanından sarkan ince ve parlak küçük tüylere “Horoz Tüyleri” adıl verilmiştir.

Kuyruk uzun ve dökdörtgen biçimli, bacaklar uzun ve düzgün olmalıdır. Paris Kıvırcık Kanaryaları, üzerinde yapılan çalışmaların bir sonucu olarak çok değişik renklerde gözükürler. Onları: Sarı, beyaz, sarı alaca, beyaz alaca, portakal rengi olarak bulmak mümkündür.

Kıvırcık Paris Kanaryası, her kuluçka döneminde ortalama olarak 4-5 yumurta yapar. Yavrularına karşı şefkatlidir. Onları hırpalamaz ve terketmez. İyi döl almak, türün nitelikleri korunmak isteniyorsa, çiftleşmede birbirine zıt nitelikleri bulunan eşler bir araya getirilmelidir. Ayrı renkler, ayrı bedensel özellikler. Sarı bir erkekle, beyaz bir dişi: uzun, endamlı bir erkekle, toplu, tıknaz bir dişi daha iyi döl vermektedir. Yavrular, dördüncü haftadan itibaren dalgalı tüyleri ve uzun endamlarıyla cinslerini belli etmeye başlarlar. Onuncu haftadan itibaren de ilk tüylerini atar, daha parlak ve uzun olan esas tüylerini çıkartırlar.

Bu kanaryaların beslenmelerine ve sağlıklarına çok özen gösterilmesi gerekir. Onları hav akımlarından ve ısı değişimlerinden korumalı, beslenmelerinde özel bir karma besin diyeti uygulanmalıdır.

Bu kanaryalar ilk kez, dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Fransa’nın Lille kentinde, bir Fransız soylusunun Hollanda’dan getirdiği kanaryalardan üretilmiş ve bunun üzerine yapılan çalışmalarla bugünkü olağanüstü “Kıvırcık Paris Kanaryası” yetiştirilmiştir. Bu kanaryalar, kanarya severler arasında büyük ilgi yaratınca, özel değer ölçüleri belirlenmiş; yapılagelen yarışmalarla, şampiyon “Kıvırcık Paris Kanarya” yetiştiricileri ödüllendirilmiştir. Bu yarışmalarda uygulanan değerlendirme çizelgeleri şöyle düzenlenmiştir.

Değerlendirmeye Alınan Nitelikler                                                                Tam Not

Uzunluk (Baştan, kuyruk ucuna değin) ………………………………………………………. 10
Tüyler (Parlak, uzunluk, miktar ve dalgalı oluş açısından) ……………………………. 10
Görünüş (Hatların uyumu ve zarifliği) ………………………………………………………… 10
Sırt tüylerinin güzelliği ………………………………………………………………………………. 10
Göğüs tüylerinin güzelliği …………………………………………………………………………… 10
Kanat ve tüylerinin dalgalığı ve kalkık oluşu …………………………………………………. 10
Baş ve baştaki hotozun güzelliği …………………………………………………………………… 6
Boyun ………………………………………………………………………………………………………… 2
Horoz tüyleri ………………………………………………………………………………………………. 5
Uçuşta düzgünlük ve süre ……………………………………………………………………………. 10
Butlar, bacaklar ve parmaklar ……………………………………………………………………….. 5
Kuyruk ……………………………………………………………………………………………………….. 4
Genel uyum …………………………………………………………………………………………………. 8

Değerlendirme yüzdesi;

Kıvırcık Paris Kanaryası’nın bütün bu güzelliğinin yanı sıra büyük bir kusuru da bulunmaktadır. Sağlığının son derece duyarlı olması. Bir deyişle, bu onun güzelliğinin bedelidir. Çok uzun ve gür tüylü olmasına karşın, tüylerinin ters yönde kıvrımlar oluşturması, cildinin doğrudan doğruya havayla temas etmesine neden olmakta ve en ufak bir hava değişikliği, soğuk bir esinti, bu görkemli kanaryanın hastalanmasına, sağlığının bozulmasına yetmektedir.

KIVIRCIK HOLLANDA KANARYASI

Kıvırcık kanarya türlerinin ilk örneğidir. Parisli akrabası kadar alımlı olmasa da, görünüşü çekici ve güzeldir. Başı büyük, boynu ince, uzun; bacaklarıysa pek yüksektir. “Manto” adıyla anılan sırt, göğüs ve kanat tüyleri, ipek gibi yumuşak, parlak ve uzun dalgalıdır. Ancak bu tüyler, Parisli Kıvırcık’ta görüldüğü gibi tüm gövdesini kaplamıştır. Başı, boynu, karnı, bacakları, kuyruk sokumu, kısa ve sık tüylerle kaplıdır. Kuyruğu uzun ve düzdür, boyu on sekiz santim dolaylarındadır. İyi bir ötücüdür.

Kıvırcık Hollanda Kanaryalarının, anî ısı değişiklerinden korunması gerekir. Bunlar, çok yumurtlayan ve yavrularına özen gösteren bir kanarya türüdür. Kıvırcık Paris Kanaryası’nda olduğunda, çiftleşmede birbirine zıt özellikleri olan dişi ve erkek kullanılması, yavruların üstün nitelikli olmasını sağlar. Bakımı özen gerektirir. Tekdüze yem verilmemeli, karma yemlerden oluşan bir rejim uygulanmalıdır.

KAMBUR İTALYAN KANARYASI

Kıvırcık İtalyan Kanaryası’ndan yetiştirilen bir türdür. Ancak onun gibi güzel görünümlü ve sevimli olduğunu söylemek, tarafsız bir gözle bakan kişi için kolay değildir. Kıvırcık ve dalgalı tüylerine karşın, küçük ve orantısız yapısı, kambur görünümü onu sevimsiz kılar. Sırtında ve göğsünde dalgalı, uzun tüyleri vardır. Bacaklarında ve kuyruk sokumunda bu uzun tüylere rastlanmaz. Sağlığına özen gösterilmesi gerektiren duyarlı yapıya sahip kanaryalardandır.

KIVIRCIK İTALYAN KANARYASI

Kıvırcık İtalyan Kanaryası da, kıvırcık kanaryaların atası Hollandalı akrabasından yetiştirilmiştir. Uyumlu bir görünüme, etkileyici bir zerafete, güçlü, ahenkli bir ötüşe sahiptir. Sarı, beyaz, portakal rengine çalan türleri vardır. Paris Kıvırcığı’na oranla daha az tüylü ve daha az dalgalıdır. Bununla birlikte bazı üyelerinin başını, tıpkı onlarınki gibi taç biçiminde dalgalı bir tüy demeti süsler. Tüm kıvırcık tüylü kanaryalarda olduğunca, sağlıkları son derece duyarlıdır. Hava cereyanlarına ve aşırı ısı değişikliklerine maruz bırakılmaları hastalanmalarına neden olacağı için bundan kaçınmaya çalışılmalıdır.

KAMBUR BELÇİKA KANARYASI

Kambur Belçika Kanaryalarının, kanarya sergilerinde görülmesi aşağı yukarı Kıvırcık Hollanda Kanaryalarıyla aynı sıralara rastlar. Hollanda Kıvırcık Kanaryası’ndan üretilen bir kanarya cinsidir. Bir görüşe göre, onun, uzun ve basık kafeslerde yetiştirilmesi ve kuşaktan kuşağa böyle bir ortam içinde üretilmesi, üyelerinin kambur bir görünüm kazanmasına neden olmuştur.

Kambur İtalyan Kanaryası’nın aksine, beğenilen, nadir ve değerli bir cinstir. İri ve toplu olup, bazı değerli üyelerinde boyu yirmi santime kadar erişir. Tünek üzerinde duruşu, ayaklarından boyun başlangıcına değin diktir. Ona kambur görünümünü veren, uzun boynunun ve biçimli uzun başının yere paralel biçimde eğik oluşudur. Çoğunlukla sarı, koyu sarı, portakal rengine yakın renkte olanları görülmektedir. Sırtı ve başının tepesi koyu renk hareli olanları daha makbul tutulmaktadır. Kuyruğu ince, düz ve uzundur. Omuz başlarındaki tüylerin uzadığu ve dalgalandığı türler daha değerlidir. Sağlığına ve besinine özel bir ilgi gösterilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort gaziantep rus escort escort gaziantep