Kapat
IRKLAR 5.962 1

Melez Kuşların Bazı Önemli Özellikleri

Melez Kuşların Bazı Önemli Özellikleri

Melezleme çiftleşmesinden elde edilen melez yavrular, evcil kanaryalara oranla çok daha çabuk gelişir ve olgunlaşır. Sözgelimi, uçmayı dahi onlardan daha çabuk öğrenirler. Ancak bu kalıtımsal avantaj, büyüme ve gelişmeyi belirleyen diğer etkenlerden soyutlanamaz. Yani bu olgu, sağlıklı ve doğru bir beslenmeyle birlikte olduğu zaman gerçekleşebilir.

Uçabilen, bağımsız olarak gezip kendi başına beslenebilen melez kuş, bundan sonraki gelişmelerini bir evcil kanaryaya oranla daha geç sürdürür. Sözgelimi bazı melezlerin ötme gelişimlerini tamamlayabilmeleri için iki yıl geçmesi gerekir. Bununla birlikte böyle geç ötenler, genellikle pek güzel ötümlü olurlar. Bu tür kuşlarda, kendilerine akraba olan başka türlerin ötüşünü taklit etmeye karşı çok büyük bir eğilim ve yetenek görülür. Bu olanak kendilerine tanınır ve iyi bir biçimde eğitilirse, zengin nağmeler kazanırlar. Taklit yetenekleri kadar duydukları nağmeleri  belleme ve anımsama yetileri de güçlüdür. Eğitim çağında öğrendiklerini unutmaz, tek başlarına kaldıktan sonra bu ezgileri sürekli olarak şakırlar. Melez kuşlar, kanaryalara oranla daha canlı ve hareketlidirler. Uzun ömürlüdürler. On-on beş yıl yaşayan melez kuşlar pek çoktur. Bunlar yaşları ilerlese bile çok iyi öterler. Yalnızca tüy dökümü sırasında ötüme ara verdikleri görülür. Ne yazık ki melez kuşların bu özellikleri pek fazla bilinmez.

Erkek melez kuşların, salma ve kuşhanelerde bulundukları zaman pek iyi sayılmayan bir özellikleri vardır. Henüz tam bir cinsel olgunluğa erişmemiş oldukları halde aşırı bir cinsel dürtü içinde görülürler. Yani henüz bir dişiyi dölleyebilecek olgunlukta değilken büyük bir çiftleşme isteği gösterirler.

Erkek melez kuş eğer bir kafeste tek başına ise, bu isteğini bol bol şakıyarak gösterir. Bu güzel bir şeydir ve hiçbir sakıncası yoktur. Ancak eğer bir salmada diğer kuşlarla birlikte yaşıyorsa, gördüğü her dişi kuşa tecavüz etmeye kalkışır. Dişinin hangi türden olduğu ve ona ilgi gösterip göstermemesi onu hiç ilgilendirmez. Bu arada eşleşmiş bulunan dişilere de sataşır ki, doğal olarak bu da diğer erkeklerle aralarında kavgalar çıkmasına neden olur.

Buna karşın cinsel olgunluğa erişmemiş bulunan dişi melezler daha sakindir. Bunların cinsel davranışları her birinde değişik olabilir. Bazıları bir iki yıl hiçbir cinsel belirti göstermezken, bazıları çok güzel yuvalar yaparlar ama içlerine yumurta bırakmazlar. Bazılarıysa, birkaç tane küçük veya çok büyük yumurta bırakır. Bu yumurtalar babanın türüne özgü özellikler taşır. Böyle kuşlar eğer kuluçkaya yatırılırsa çok iyi anne olurlar. Bunların altına, başka bir dişiye ait yumurta sayısını tamamlamış bir yuva hiç çekinilmeden sürülebilir. Çünkü bu yumurtalara ve çıkacak yavrulara içten ve derin bir ilgi gösterirler.

Bütün melez kuşlar, yeşil hemden ve yabani bitki tohumlarından hoşlanırlar. Ana-babalarından biri, böcek ve kurtçuklara düşkün bir türse, bu melez yavru da yaprak biti, un kurdu veya karınca larvası gibi besinlere büyük ilgi gösterecek, verildiğinde iştahla yiyecektir.

Elde edilen son bulgulara göre, cinsel olgunluğa geç ulaşan melez kuşlar bu etkinliklerini ve üretkenliklerini uzun yıllar koruyabilmektedirler. Melez kuşların üretkenlikleri bugüne değin çok kısıtlı bir oranda teste tabi tutulmuştur. Ticari amaçla üretim yapan yetiştiriciler, sınırlı bir oranda ürettikleri melez türlerin verimlilik testlerini, büyük bir çoğunlukla yalnızca bir yaşındaki melez kuşlara uygulamaktadırlar. Bu da cinsel olgunluğa geç ulaşan melez ırkların gerçek verimlilik oranlarını yansıtmasını engellemektedir. Bugüne kadar bu kuşlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalara dayanarak şunu söyleyebiliriz: “Bazı erkek melez kuşların üretkenliği ancak iki yaşından sonra başlar.” Bu melez kuşları iki yıl boyunca besleyip ancak ikinci yılın sonunda damızlık olarak kullanmak, her şeyden önce yetiştiricinin bu konudaki ilgisine ve idealistliğine bağlıdır. Ancak şunu açıkça belirtmeliyiz ki, bu kuşların gelişmesindeki yavaşlık yalnızca tüy dökümlerine ve ötümlerinin tamamlanmasına kadardır. Bu fizyolojik gelişim tamamlandığında, diğer gelişimler onu izleyecektir.

Yetiştiricilerin pek çoğu melez erkekleri, genellikle sonbahardaki renk değişiminden sonra satar. Ancak çok güzellerini sergi ve yarışmalar için saklar. Halbuki melez kuşları kış boyunca tutmak yetiştiriciye çok şey kazandırabilir. Hem kuşun üretkenliği artar, hem de kuşta büyük değişiklikler olur. Dişi kuş, orijinal kökene sahip bir başka türle çiftleştiğinde, kendisinde olmayan renk, ötüş, biçim gibi bazı özellikleri yavrusuna kazandırabilir. Bütün bunların tam olarak ortaya çıkması içinse zamana gereksinim vardır.

Melez üretim, çok geniş ufuklara, zengin olanaklara sahip bir çalışma alanıdır. Günümüze değin yapılan çeşitli eşleştirmlere karşın tüm olasılıkların denendiği söylenemez. Hâlâ üzerinde durulmamış ya da olanakları derinliğine araştırılmamış pek çok eşleştirme modeli, yetiştiricilerin bu konuya eğilmelerini beklemektedir. Biz burada daha çok, denenmiş, sonuçları alınmış melezleme çalışmalarından örnekler verip, bunların prensip ve kurallarını açıklamaya çalışacağız.

Melezleme çalışmalarından elde edilen türler başlıca:

a) Kanarya Kanı Taşıyanlar
b) Kanarya Kanı Taşımayanlar

olmak üzere iki ana kümede toplanabilir. Birinci kümeye giren eşleşmelerde; ana veya baba, evcil kanaryadır. İkinci kümede ise, ana da baba da yabani kökenli kuşlardır.

Evcil kanaryalarla yapılan melezleme çalışmaları, bu çiftleşmelerin daha kolay uygulanması, sonuçlarının daha doyurucu olması ve ticari açıdan daha tatminkar bulunması nedeniyle diğerine oranla çokça tatbik edilir. Yer sorunu olan yetiştiriciler bile, yalnızca çiftehanelerde dahi bu yolla parlak başarılar elde edebilirler. Yetiştirilen melezlerin renk ve biçimi inanılmaz güzelliklere ulaşabilir.

Şimdi çeşitli melezleme çiftleşmelerini tek tek ele alıp incelemeye çalışalım. (Eşleşmelerde ilk yazılan tür erkek, “x” işaretinden sonra yazılan tür dişidir.)

“Melez Kuşların Bazı Önemli Özellikleri” üzerine 1 yorum

  1. Fatih dedi ki:

    elimde var bir adet melez bir kuş özelliklerini ise öğrenmem oldukça iyi oldu emeğinize yüreğinize sağlık teşekkür ediyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort gaziantep rus escort escort gaziantep