Kapat
BAKIM 6.246 0

Kanaryaların Beslenmesi

Kanaryaların Beslenmesi

Doğada varolan hiçbir canlı, dengeli ve düzenli bir beslenmeden yoksun kaldığında, yaşamı üzerinde bunun olumsuz etkilerini görmekten kurtulamaz. “Can boğazdan gelir ve yine boğazdan çıkar” özlü deyişi, bu gerçeğin bir ifadesidir. Kanaryalarımızın sağlıklı, verimli ve uzun ömürlü olmaları için onları, fizyolojik gereksinmelerine ve alışkanlıklarına uygun tarzda, yeterli oranda, temizlik koşullarına dikkat ederek besleyin.

Tüm özgür yaratıklar gibi kanarya da, doğada özgür olarak yaşadığı sürece tabiatla kaynaşmış ve bütünleşmiştir. Mevsim dönemleri boyunca bulduğu besinler, biyolojik yapısına ve ihtiyaçlarına büyük bir uyum gösterir. Mevsimsel olarak doğadan sağladığı besinler, geçirdiği fizyolojik değişimle paralel olarak değişir. Her şeyden önce açlığını duyduğu, eksikliğini çektiği besini seçip alma, gereksinme duymadıkları yememe özgürlüğüne, tercih hakkına sahiptir. Doğadaki her tohum birbirinden farklı özelliğe sahiptir. Bunların bir kısmı yağlı, bir kısmı unlu, bir bölümü proteince, bir bölümü vitamince veya minerallerce zengindir.

Kışı sıcak bir odada geçiren bir kanaryayla soğuk bir çatı katında geçiren kanarya farklı yiyeceklere gereksinme duyar. Yine yazın ve kışın, kanaryalar farklı besinlere gereksinme duyarlar. Tüy değişimi döneminde gereksindikleri, kuluçka dönemine geçişte gereksindikleriyle aynı değildir.

Bütün bu nedenlerle, kanaryaların beslenmesinde, onların gereksinimleri, istekleri ve tercihleri gözönünde tutulmalıdır. Tek türde bir yemin sürekli olarak verilmesinden kaçınılmalı, uygun oranda, değişik nitelikte ve değerdeki yemlerden oluşturulan karma yemler verilmelidir. Bu karmanın oluşturulmasında, mevsim, kuşun özelliği, sağlık durumu, kanaryanın belirli devreler içinde bulunup bulunmaması (kuluçka, tüydökümü gibi) göz önüne alınır.

Bu arada unutulmaması gereken çok öenmli bir nokta da, yetişkin bir kanarya alındığı zaman, bünyesinin daha önce alıştığı besin rejiminin dikkate alınmasıdır. Örneğin yalnızca kuş yemi verilerek yetiştirilmiş bir kanaryaya, çiftleşme süresince yalnızca şalgam tohumu kesilir ve yine eskiden olduğunca kuş yemi verilirse, belirli bir süre sonra yumurta sayısının yine normal düzeye yükseldiği görülür.

Bu konuda kaybedilen çok ilgi çekici bir başka örnek daha vardır. Almanları serî halinde ürettikleri ve bütün dünyaya ihraç ettikleri çağda, Sakson Kanaryaları, yeni sahiplerinin bakımı altında yalın bir beslenmeyle yaşamlarını tam bir sağlıkla sürdürebiliyorlardı. Buna karşın, büyük bir özenle, kuvvetli, besin değeri yüksek karma yem ve mamalarla beslendiklerinde sağlıklarının bozulduğu, bir süre sonra da öldükleri saptandı. Bunun nedeni araştırıldığında, yetiştiricileri tarafından yalnızca şalgam tohumu ve patates mamasıyla beslenen bu kanaryaların, kuvvetli yemlere alışık olmamaları nedeniyle karaciğerlerinin bozularak hastalandıkları anlaşıldı.

Bugün kanaryaların beslenmesinde kullanılan tohum katışıkları, kuvvet ve renk mamaları, verilmesi gereken yeşillik ve meyveler, neredeyse uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bundan en büyük pay hiç kuşkusuz etkin bir bilgi aktarımının sağlanmış olmasındadır. En yetkili kişilerin verdileri formül ve bilgileri burada sizlere özlü olarak yansıtmaya çalışacağız.

GENEL FORMÜL:

Kış Karması: (Kışı soğuk yerde geçiren kanaryalar için)

Şalgam tohumu 4 ölçek, Alpisit 4 ölçek, İrmik 2 ölçek, Nijer tohumu 2 ölçek, Kenevir tohumu2 ölçek, Marul tohumu 2 ölçek, Hindiba tohumu 2 ölçek, Kuş yemi 1 ölçek, Keten tohumu 1 ölçek.

 Yaz Karması: (Kışı ılık yerlerde geçiren kanaryalar ve yaz mevsimi için)

Şalgam tohumu 4 ölçek, Alpisit 2 ölçek, Yulaf bulguru 1 ölçek, Kuş yemi 1 ölçek, Marul tohumu 1 ölçek, Hindiba tohumu 1 ölçek, Keten tohumu 1 ölçek, Kenevir tohumu 1 ölçek.

Bundan başka, ötüş kanaryaları, renk kanaryaları ve tüy kanaryaları için ayrı ayrı karma yem formülleri geliştirilmiştir. Bunları da şöyle sıralayabiliriz:

 Ötüş Kanaryaları için Karma Yem:

Şalgam tohumu 4 ölçek, Kuş yemi 2 ölçek, Kolza 1 ölçek, Keten tohumu 1/2 ölçek, Sağlık tohumları karması 1/2 ölçek, Hindiba tohumu 1/2 tohumu, Beyaz marul tohumu 1/2 ölçek.

Renk Kanaryaları için Karma Yem:

Şalgam tohumu 3 ölçek, Kuş yemi 4 ölçek, Kolza 1 ölçek, Beyaz darı 1 ölçek, Keten tohumu 1/2 ölçek, Kenevir tohumu 1/2 ölçek, Yulaf bulguru 1/2 ölçek, Sağlık tohumları karması 1/2 ölçek, Özel renk mamaları (tarife göre)

Kıvırcık Tüylü Kanaryalar için Karma Yem:

Alpisit 8 ölçek, Kuş yemi 4 ölçek, Kenevir tohumu 2 ölçek, Şalgam tohumu 2 ölçek, Kolza 2 ölçek, Hindiba tohumu 2 ölçek, Yulaf bulguru 1 ölçek, Keten tohumu 1 ölçek.

Yukarıda adı geçen ve bazı karma yemlere konulmasında yarar olan Sağlık Tohumları Karması aşağıdaki maddelerden, belirtilen oranlarda konularak elde edilir. Bunların yem katışıklarına %5 oranında konulmasıyla bazı yararlar sağlanmakla birlikte, hiçbir zaman %5 oranından fazla kullanılmamalıdır. Bunun pek çok sakıncası vardır.

Sağlık Tohumları Katışığı

Anason tohumu 1 ölçek, Susam tohumu 1 ölçek, Niger tohumu 1 ölçek, Gri haşhaş tohumu 1 ölçek, Devedikeni tohumu 1 ölçek, Hardal tohumu 1 ölçek.

Bu kanaryaların hazırlanması bazı kuş meraklılarına güç gelebilir. O taktirde, kuş mağazalarında satılmakta olan hazır katışıklardan yararlanabilirler.

Yem katışıklarında yararlanılan bütün bu tohumlar, sahip oldukları özellikler, içlerinde bulundukları karışımlara ayrı bir değer katarlar. Bu nedenle, karışımlarda adı geçen tohumların özelliklerine bir iki satıla da olsa değinmekte yarar görüyoruz.

ŞALGAM TOHUMU:

Kuşlar için makbul olanı tatlı şalgam tohumudur. Kanaryaların temel besinlerinden birini oluşturur. Rengi mor veya kırmızı olup toplu iğne başından biraz daha iricedir. Tadı güzel, yağlı ve lezzetli bir tohumdur. Nişastalı ve unlu besinlerle karıştırılarak verilmesinde yarar vardır. Kuşların güzel ötümünde iyi bir etkendir. Taze, en az bir yıl bekletilmemiş şalgam tohumları, kanaryaların bağırsaklarında tahrişlere yol açar, hatta ölümlerine neden olabilir.

RAPİSKA VEYA YABANİ ŞALGAM TOHUMU:

Tatlı şalgam tohumundan daha küçüktür ve kahverengidir. Tadı acıdır. Bu nedenle kuşlar tarafından pek beğenilmez.

KUŞ YEMİ:

Sert kabuklu, açık sarı renkte, bileşiminde azot ve kireç oranı yüksek unlu bir tohumdur. Özellikle kanaryaların tüy atımı devresi için önemli bir besindir.

ALPİSİT:

Sarı renkte bir tohum olup darı türündedir. Un oranı yüksektir. Yağlı tohumlarla karıştırılmadığı zaman, kanaryalarn ötücülüğünün azalmasına neden olur. Özellikle kıvırcık tüylü kanaryaların temel besinini oluşturur.

DARI:

Yuvarlak biçimli, sarı renkte, unlu bir tohumdur. Özellikle renk kanaryalarının temel besinleri arasında yer alır. Tüy atımında ayrı bir önem taşır. Tüylerin parlak ve güzel çıkmasını sağlar.

YULAF:

İçi sarı, kabuğu beyaz, uzun biçimli iri bir tahıldır. İri ve kabuklu olduğu için bu biçimde verilemez. Kabuksuz yulafın bulguru, kanaryaların severek yediği besinler içinde yer alır. Tüy atımı devresi için büyük bir gereksinmedir. Eğer fazla verilirse erken tüy atımına neden olunabilir.

KETEN TOHUMU:

Kahverengi, sert kabuklu, uzun biçimli yağlı bir tohumdur. Kemiklerin gelişmesinde, tüy atımı devresinde, yeni tüylerin oluşmasında, bağırsakların çalışmasında yarar sağlar.

KENEVİR TOHUMU:

Kanaryaların beslenmesinde fazla kullanılmamakla birlikte hayatî önemi bulunan çok önemli bir besin kaynağıdır. Gri-yeşil renkte, iri ve yuvarlak biçimlidir. Güçlendirici, cinsel güdüleri uyarıcı, renk verici ve renk veren maddeleri koruyucu bir tohumdur. Tüy atımı devresi için gerekli bir besindir. Aşırı verildiğinde, kanaryanın şişmanlamasına, yağlanmasına, öüşünün azalmasına neden olur. İri ve sert kabuklu olması nedeniyle, parçalanarak verilmesinde yarar vardır.

NİGER:

Ülkemizde yetişmeyen, Afrika’dan getirtilen, parlak siyah renkli yağlı bir tohumdur. Cinsel uyarıcı ve çiftleşmeye hazırlayıcıdır. Fazla vermekten kaçınılmalıdır.

KOLZA:

Mor renkli, yuvarlak biçimli ve yağlı bir tohumdur. Tadı acıdır. Ötücü kuşların sesini açıcı bir niteliği vardır. Tüy atımı devresinden sonra ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ses kısıklıklarına özellikle önerilir.

KANARYANIN BESLENMESİNDE YEŞİLLİK VE MEYVELERİN YERİ

 Kanaryanın doğada yalnızca tahıllar ve tohumlarla beslenmediğini, bunların yanı sıra yeşillik ve meyvelerden de yararlandığını bilmekteyiz. Bu nedenle kafste bizim bakım ve gözetimimiz altında olan kanaryalara da aynı olanağı tanımalıyız. Çünkü taze meyve ve sebzelerde bulunan bazı değerleri, özellikle vitaminlerin pek büyük bir kısmını tohumlarda bulamayız. Vitaminlerse, canlı varlığın beslenmesinde, yeri başka bir şeyle doldurulamayacak derecede önemlidir. Vitamin almayan bir organizmada besinler gereğince değerlendirilemez; vücut yapısı tam olarak gelişemez; hastalıklara karşı direnç azalır. Yaşama enerjisi kaybolmaya başlar; türlü eksiklikler ve hastalıklar ortaya çıkar.

 Bu sakıncaları önlemek amacıyla kanaryalara yazın: marul, kıvırcık salata, incir, üzüm, kiraz; kışın ise: elma, kuru incir, armut, pazı, ıspanak, kıvırcık salata, hindiba verilebilir.

 Yaz-kış kafeslerimizin meyve ve sebze askılığında en az haftada iki kez, kanaryalarımız için yiyecek bulunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort gaziantep rus escort escort gaziantep