Kapat
ÜRETİM 3.269 0

Kanarya Üretimi

Kanarya Üretimi

Evinde kanarya besleyen kişi, zamanla kanaryaların doyumsuz şakımalarının bir aşığı haline gelecek ve onu bir aile bireyi besimseyecektir. Bu benimseyiş, ona karşı duyulan ilginin derişleşmesine yol açar. Bunun da üretim odaklarının aranmasına, yetiştirilmesine yönelik bir istek uyandırması doğaldır.

“Kanaryalar nasıl üreyeceklerini nasıl olsa bilirler, bir dişiyle bir erkeği yan yana koyduk mu her şey olur biter.” diye düşünenler vardır. Evet, doğadaki özgür yaşamlarında, doğanın gizi altında ve yine doğanın kurallarına uygun biçimde, onbinlerce yıldır bu üreme işlemi böylece oluşmuş. Ancak üreme, kafesin içinde gerçekleştirilmeye başlandığından beri, insan eli ve insan zekâsı bu üreme işi üzerinde de işlemeye, biçim vermeye, yön çizmeye koyulmuş. Bunun pratikte yarar sağlayan bazı sonuçları da alınmış. Biz burada; insanın yönlendirdiği üremenin, koşullaırnı, prensiplerini ve devrelerini özlü olarak anlatmaya çalışacağız.

ÜRETİME ALINACAK KANARYALARIN TEMEL NİTELİKLERİ:

Üretimde kullanılacak kanarya çiftinin özel niteliklerini, kuşkusuz üretimdeki amacımız belirler. Yani biz, eğer kıvırcık kanarya elde etmek amacıyla üretim yapıyorsak, kullanacağımız erkek ve dişi kanaryalar böyle bir döl elde etmeye elverişli niteliklere sahip bulunmalıdır. Yok eğer, Kula renkli yavrular elde etmek isteğindeysek, daha başka nitelikleri bulunan erkek ve dişi kanaryaları çiftleştirmemiz gerekecektir. Bizim bu başlık altında değinmek istediğimiz, iyi bir döl almayı mümkün kılmak için üretime sokulacak kanarya çiftinin hangi özelliklerine sahip olması gerektiğidir. Bunları şöyle sırayabiliriz:

Üretime alınacak dişi ve erkek kanaryalar sağlıklı olmalıdır.

Sağlıklı bir kanarya:
• Hareketli, canlı ve ataktır.
• Ötücüdür.
• Yeme karşı isteklidir.
• Derisi, tüylerine üflenerek bakıldığında, açık sarıdır.

Kanaryalar, fazla yağlanmış ve aşırı şişman olmamalıdır.

Yağlanmış ve fazla şişmanlamış kanaryalar döl güçlerinden ve üreme veriminden çok şeyler yitirirler. Yağlanmış bir kanarya, üflendiği zaman tüylerinin arasında görünen deride toplanmış yağ tabakasıyla tanınır. Ancak dişinin kuluçka dönemi yıpranmasına dayanabilmesi, onun besili, güçlü ve bir ölçüde yağlı olmasına bağlıdır. Bu nedenle dişiler, erkek kanaryadan ayrı bir rejime tâbi tutulur.

Gereğince beslenmemiş, zayıf ve güçsüz olmamalıdır.

Üretime alınacak dişi ve erkek kuşlar, kışı elverişli koşullar altında ve dengeli bir beslenmeyle geçirmişlerse, sağlıkları hastalık derecesinde bozulmamış dahi olsa, bünyece zayıf düşmüşlerdir. Bunlardan tam bir verim beklemek olanaksızdır.

Üretime alınacak erkek kanarya:

İki yaşından büyük olmalıdır. Çok iyi bir ötücü olduğu gibi, ötüşüyle dişi kanaryaları çiftleşmeye eğilim duyurtabilecek yetenekte bulunmalıdır. Elde edilen yavrulara ötüş eğitmenliği yapabilecek istekliliği göstermelidir.

Bundan başka, tüyleri parlak ve sık, kanatlarının uçları sırtında çapraz biçimde durur olmalıdır. Dişi kanaryalarla ve yavru kanaryalarla geçimsizliği kanıtlanmış, huysuz, geçimsiz bir erkek kanarya üretim için elverişsizdir.

Üretime alınacak dişi kanarya:

Çiftleşmeye alınacak kanarya dişisi anaç yaradılışı, erkek kanaryayla anlaşabilir yumuşaklıkta, çiftleşmeye karşı istekli, yuva yapıcı, yavrulara karşı şefkatli olmalı; iyi bir bakıcı niteliklerini benliğinde toplamalıdır. Sağlığı yerinde olmalı, ayaklarında ve parmaklarında yumurta zedeleyici bir sakatlık bulunmamalıdır. Dişinin iyi bir döl verici olabilmesi için beş yaşından büyük olmaması tercih edilmelidir. Ayrıca, dişinin kalıtımsal olarak iyi niteliklere sahip bulunması yavru kanaryaların kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

KANARYA ÜRETİMİNDE ZAMAN

Üretimde zamanı belirlemek için tek bir saat vardır: Doğa! Yurdumuz yöreden yöreye, bölgeden bölgeye iklim değişiklikleri gösteren bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, “Üretim için el verişli zaman mart ayıdır.” deyip bırakmıyoruz. Güney yörelerimizde, Akdeniz kıyılarımızda üretim için en elverişli çağ, mart ayıdır. Bu ayda kuluçkaya yatan kanarya dişisi, yavrularını ılık geçen nisan ve mayıs ayları süresince sağlıkla büyütecektir. Yavrulardan, elverişsiz iklim koşulları nedeniyle zayiat verme durumu ortaya çıkmayacaktır. Buna karşın İç Anadolu yöresi için ve Doğu Anadolu yöresi için en elverişli kanarya çiftleştirme mevsimi nisan ve mayıs aylarıdır. Ancak çiftleşme zamanı için haziranın birinci yarısını geçmemek, yavruların bakımını ebeveynin zayıf düştüğü bir devre olan tüy atımı devresine bırakmamak açısından yerinde olur.

ÜRETİMDE AMAÇ DOĞRULTUSUNDA DÖL ALMAK

Üretimde ilk amaç muhakkak ki, yavru alabilmektir. Ancak, kanarya sever bu amacı birkaç kez gerçekleştirdiğinde, yeni yeni amaçlar edinir. İster ki, yavrular geliştiklerinde seçkin ve değişik renklere sahip olsun. Olağanüstü ötücülük güçleri bulunsun; elde ettiği yavruların büyük bir çoğunluğu erkek çıksın. Bu ve buna benzer pek çok amaç üretici için artık ön planda yer almaya başlar. Ancak her amaç için alınması gereken önlemler, sağlanması gereken ortam ve koşullar değişiktir. Biz burada, size yarar sağlayacağını umduğumuz bilgileri vermeye çalışalım.

ÜRETİMDE AMAÇ SEÇKİN ÖTÜCÜLÜKSE:

Kalıtımın, yavruların yetenek ve becerilerinin belirlenmesindeki büyük payı, bugün bilimsel olarak kanıtlanmış bulunmaktadır. Nasıl, ana ve baba tarafından ataları hep esmer derili ve siyah saçlı olan bir çiftin çocuklarının beyaz tenli ve sarı saçlı olması beklenemezse, kanarya üretiminde de, ötücülük açısından anne ve baba tarafından olumsuz nitelikler getiren bir çiftin yavrularının, üstün ötüş yeteneğine sahip olabileceği düşünülemez.

Seçkin ötücülüğe sahip olabilecek yavrular elde etmenin en önemli koşulu, iyi bir kalıtımı bünyelerinde bulunduran dişi ve erkek kanaryayı çiftleştirmektir. İyi bir ötücülüğe sahip erkek kanaryanın, kalıtım yoluyla bu yeteneğini yavrularına geçirmekten öte bir değeri vardır: Eğiticilik. Bilindiği üzere, kanarya yavrusu, getirdiği iyi bir ötme yeteneği ve taklit becerisinden başka bir değere ve bilgiye sahip değildir. Kötü bir eğiticinin yanında kötü bir ötücü, iyi bir eğiticinin yanında iyi bir ötücü olacağı kuşkusuzdur. İşte, iyi bir ötücü olan baba kanaryanın yanında büyüyen ve yetiştirilmeleri sırasında eğitmen olarak kullanılan bu babanın ötüş stilini ve bilgisini kazanan yavrular, ileride beğenilen ötücü birer kanarya olacaklardır.

ÜRETİMDE AMAÇ SEÇKİN BİÇİM, RENK VE TÜY ÖZELLİĞİ İSE:

Üretim amacıyla yola çıkan kişi böyle bir gaye de taşıyabilir. Konumuzun başlarında, kanaryaların tanıtımı sırasında değindik. Kanarya yaban olarak birkaç değişik renk özelliği göstermekle birlikte, genel olarak pek büyük bir gösteriş ve görkeme sahip bir kuş değildir. Bununla birlikte kanarya üzerinde çalışan meraklılar, özellikle Belçika, Hollanda ve İngilizler, onlara, biçim, renk ve tüy özellikleri olarak pek çok yeni değerler ve güzellikler kazandırmıştır. Bu bilgiler yeniden gözden geçirilirse, hangi tür kanaryaların nasıl elde edildiği hakkında bilgi sahibi olmamız mümkündür. Bu yöntemler ve uygulamalar izlenerek aynı sonuçlara ulaşabileceği gibi, bu bilgilerin ışığı altında daha değişik çalışmalar yapılabilir, olumlu ve yüz güldürücü sonuçlar sağlanabilir. Göz önüne alınması gereken bazı temel prensiplerin var olduğu, bu temel prensiplerin sağladığı bilgilerin bilinçli olarak kullanılmasıyla başarıya ulaşacağı son derece kesindir. Bunları birkaç noktada toplayabiliriz:

1. Kalıtım (MENDEL YASALARI)
2. Biyolojik Devreler (FLİES YASALARI)
3. Beslenme
4. Çiftleştirme Teknikleri
5. Yetiştirme Teknikleri

Şimdi bunları sırasıyla ve özlü olarak anlatmaya çalışalım.

KALITIM YASALARI

Bütün canlı varlıklar gibi kanaryalar da, anne ve babalarından belirli bir öz almaktadır. Yumurta daha erkek kanarya tarafından döllenir döllenmez, yumurtanın içinde saklı bulunan annenin niteliklerine, baba kanaryanın özellikleri eklenmiş olur. Yumurtanın içinde saklı duran yaşam tomurcuğunda, elverişli koşullar altında çıkacak kanaryanın tüm özellikleri belirlenmiş olarak durmaktadır. Anne ve babanın, yumurtadan çıkacak olan yavrularında ne oranda görüleceği, kalıtım kurallarıyla belirlenmiştir. Bu, anne ve babanın döllenmiş yumurtaya verdikleri “gen” lerin, yâni kalıtım özlerinin birbirlerine karşı olan etkinlikleridir.

Bu genlerin bir kısmı “baskın özellikteki genler“dir. Diğer bir kısmı ise “altkın özellikteki genler“dir. (Genetik bilimde, baskın özellikli genlere “başat” altkın özellikli genlere de “çekinik” denmektedir.) Bu nedenle altkın özelliği bulunan genlere sahip iki kanaryanın çiftleşmesinden altkın özellikte kanarya yavruları elde edilir. Buna karşılık, baskın özellikteki genlere sahip bir kanarya ile, altkın özelliklere sahip bir kanarya çiftleştiğinde şu sonuçlar alınabilir:

1. Baskın özellikli genlere sahip kanaryada, iki baskın gen varsa, yumurtadan çıkacak olan yavruların hepsi baskın özellikli olur.

2. Baskın özellikteki bir kanaryada bir baskın bir altkın gen varsa, yumurtadan çıkacak olan yavruların yarısı baskın, yarısı altkın özellik taşır.

Baskın özellikte iki kanarya çiftleştiğinde üç durum ortaya çıkabilir:

1. Her iki kanaryada da baskın çift gen varsa, yumurtadan çıkacak olan yavruların baskın özellikleri olacaktır.

2. Dişi veya erkek kanaryadan birinde baskın çift gen varsa, çıkacak tüm yavrular baskın nitelikli olacaktır.

3. Dişi ve erkekte de bir baskın bir altkın gen varsa, çıkacak yavruların 3/4’ü baskın özellikli, 1/4’ü altkın özellikli olacaktır. (Baskın-başat; altkın-çekinik özellik karşılığı olarak kullanılmıştır.)

Bu teorik bilgileri örnekleyecek olursak:

%100 Yorkşayr cinsi kanarya yavruları almak isteyen bir üreticinin çiftleşmeye sokacağı dişi ve erkek Yorkşayrlarının seçeresini, yani soy kütüğünü bilmesi gerekir. Öyle ki, bu çiftin ataları en azından iki göbek safkan Yorkşayr olmalıdır. Aksi halde elde edilecek yavruların bir kısmının melez olma olasılığı doğar. Bu bir “Norviç” cinsi kanarya için de böyledir, “Malinua” cinsi kanarya için de böyledir. Yani aynı kurallar, tüy rengi için de, beden biçimi için de, ötüşü niteliği için de geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort gaziantep rus escort escort gaziantep